Delen van de site

Ik zou het op prijs stellen als je mijn site wilt delen.

Er is veel onderzoek nodig en dit kost veel tijd en geld. Op de korte termijn hoop ik in mijn eigen omgeving een steentje bij te kunnen dragen en op de lange termijn hoop ik dat met de opbrengsten de ziekte genezen kan worden. Delen van de site betekent meer aandacht voor de ziekte en misschien meer middelen. Helpt u me mee?